Usluge


Usluge koje nudimo:

  • usluge tokarenja
  • usluge frezanja
  • varenje dijelova po uzorku ili nacrtu
  • usluga (tlačenje hidrauličnih cilindara) na ispitnoj stanici
  • usluga (tlačenje industrijskih cijevi) REATESTIRANJE SA ATESTOM HRB-a