Proizvodi


Hidraulične cilindre jednoradne i dvoradne izrađujemo u svim oblicima i dimenzijama te za različite namjene. Proizvodimo rezervne dijelove u brodogradnji te dijelove za teretna vozila i građevinske strojeve.

Ostali proizvodi:

  • Hidraulične visokotlačne - fleksibilne cijevi sa priključcima kao gotovi proizvodi
  • cijevi i priključci za mini-wash
  • cijevi GA za klimu
  • cijevi za servo
  • vijci i matice, podloške standardni po DIN-U i colovni
  • stege - brage lisnatog gibnja po uzorku
  • štaufer mazalice